Grootschalige aanpak
Hezemans zorgt ervoor!

Projectmatig werken

Toekomstgerichte dakpartner

Renovatie: Label B, NOM-ready of NOM?

De opgave voor woningbouwverenigingen is niet eenvoudig; ze stonden voor de uitdaging om voor 2020 alle woningen in hun bezit op een gemiddelde van label B te krijgen en in 2050 moeten alle woningen NOM (nul-op-de-meter) zijn. Om deze normeringen te behalen zal er hard gewerkt moeten worden! Wij komen hierbij graag in beeld als uitvoerende partij.

We hebben de afgelopen jaren de nodige ervaring opgebouwd in het seriematig renoveren van daken. Dit als het gaat over regelgeving, bouwvoorschriften en richtlijnen. Bovendien zijn onze dakdekkers gewend om te werken aan woningen in bewoonde staat. Met geduld, begrip en met respect voor andermans bezittingen gaan onze mannen met de juiste inzet te werk.

Goed overleg

Professionele partijen vragen we eventuele tekeningen en/of bestekken op te sturen per e-mail/WeTransfer. Wanneer we deze ontvangen hebben, plannen we een persoonlijk gesprek om kennis te maken en het project te bespreken. 

We zien het steeds vaker: de woningbouwvereniging die een volledig dakrenovatieproject vanaf opnamen, vergunningen, draagvlak, bewonerscommunicatie tot uitvoering en oplevering, inclusief nazorg wil neerleggen bij één partij. Dit traject kunnen wij geheel verzorgen met vaste partners binnen een consortium.