Engergiekosten omlaag
Hezemans zorgt ervoor!

Isolatie

Altijd goed voor minder verbruik

Het isoleren van daken wordt, met het oog op verbruik van gas en elektriciteit, steeds belangrijker. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor het woningbezit van woningbouwverenigingen.

Particulier? Wij geven graag advies

Voor de particulier is het niet altijd makkelijk een juiste keuze te maken over de aanpak. Wij worden graag betrokken in dit proces, waarbij we u kunnen bijstaan met juiste en eerlijke adviezen. 

U kunt tientallen vragen hebben. Heeft het aanbrengen van isolatieplaten direct invloed op het verbruik van het gas? En op het uiterlijk van de woning? Welke type isolatie is raadzaam? Gaat het complete dak eraf of kan er op het bestaande dakbeschot worden (na)geïsoleerd? Kan er geïsoleerd worden als de buren niet mee willen doen? Door onze ruime ervaring in het aanbrengen van verschillende soorten isolatie zijn wij de juiste partij om uw project te verzorgen.

Renovatie; Label B, NOM-ready of NOM?

De opgave voor woningbouwverenigingen is niet eenvoudig; ze stonden voor de uitdaging om voor 2020 alle woningen in hun bezit op een gemiddelde van label B te krijgen en in 2050 moeten alle woningen NOM (nul-op-de-meter) zijn. Om deze normeringen te behalen zal er hard gewerkt moeten worden! Wij komen hierbij graag in beeld als uitvoerende partij.

We hebben de afgelopen jaren de nodige ervaring opgebouwd in het seriematig renoveren van daken. Dit als het gaat over regelgeving, bouwvoorschriften en richtlijnen. Bovendien zijn onze dakdekkers gewend om te werken aan woningen in bewoonde staat. Met geduld, begrip en met respect voor andermans bezittingen gaan onze mannen met de juiste inzet te werk.

Goed overleg

Professionele partijen vragen we eventuele tekeningen en/of bestekken op te sturen per e-mail/WeTransfer. Wanneer we deze ontvangen hebben, plannen we een persoonlijk gesprek om kennis te maken en het project te bespreken. 

We zien het steeds vaker: de woningbouwvereniging die een volledig dakrenovatieproject vanaf opnamen, vergunningen, draagvlak, bewonerscommunicatie tot uitvoering en oplevering, inclusief nazorg wil neerleggen bij één partij. Dit traject kunnen wij geheel verzorgen met vaste partners binnen een consortium.