Missie en visie
Hezemans zorgt ervoor!

Missie en visie

Oog voor kwaliteit en mens

Missie

Hezemans Dakwerken is een middelgroot dakdekkersbedrijf met zo’n 20 medewerkers. Dagelijks werken we aan daken van particulieren of in opdracht van VVE’s, onderhoudsbedrijven of woningbouwverenigingen. Altijd werken wij aan woningen in bewoonde staat.

Wij willen als organisatie niet afhankelijk zijn van derden en daarom investeren wij continu in personeel en materieel. 

De missie van Hezemans Dakwerken is het vervangen en verbeteren van daken op een andere manier dan het gros van de dakdekkersbedrijven dat doet. We zijn meer gericht op het welzijn van de opdrachtgever(s) ten tijde van de dakrenovatie. We proberen onze mannen de nodige handvatten te geven om daar keer op keer beter in te worden. Dit doen we met veel werkbesprekingen en evaluaties aan de hand van de beoordeling van de klanten. Naast het welzijn van de klanten is de technische zijde van het daadwerkelijke ‘dakdekken’ erg belangrijk. Met een goede werkvoorbereiding, ondersteuning van onze werknemers en het plaatsen van de juiste mensen op juiste posities voorzien we hiermee veelal in de wensen van onze opdrachtgevers.

Daarnaast willen we onze werkzaamheden te allen tijde goed uitvoeren, waarbij de kwaliteit altijd belangrijker is dan de tijd die ervoor staat. Natuurlijk krijgen onze mannen een planning mee waaraan ze zich moeten conformeren, maar deze is altijd ruim genoeg om ook onze kwaliteitsnorm te behalen.

Visie

De kwaliteit van het geleverde werk op een hoog niveau opleveren, met oog voor het welzijn van klanten, is ook onze visie voor de toekomst. Dit moet altijd het doel blijven.

Duurzaam ondernemen is belangrijk en zal alleen nog maar belangrijker worden. Ook wij zullen onze duurzame weg doorzetten. We zorgen ervoor dat de bewustwording rondom het milieu is doordrongen door het volledige bedrijf.

We zien onszelf in de toekomst steeds meer werken in projectmatige vorm voor woningbouwvereniging of voor onderhoudsbedrijven/ aannemers i.o.v. woningbouwverenigingen. Woningcorporaties staan voor een uitdaging richting 2050 en het NOM maken van het woningbestand. Wij willen daaraan bijdragen! Daarnaast zullen we blijven werken voor de particuliere opdrachtgever die op zoek is naar een betrouwbare en goede dakdekker.

We werken nu al in samenstellingen van complementaire bedrijven als consortium om volledige projecten voor woningbouwverenigingen van a tot z in te regelen. Onze toekomstdroom is om dit volledig zelfstandig en op grote schaal uit te voeren.

Ons huidige aantal medewerkers zien we graag groeien, zonder daar een exact aantal aan te koppelen. Als dit maar gebeurt volgens onze missie en visie: gezond groeien, met veel plezier en met oog voor kwaliteit en mens.