Verduurzaming
Hezemans zorgt ervoor!

Hezemans = Duurzaamheid

De toekomstgerichte partner

Duurzaam ondernemen is steeds belangrijker. Voor ons betekent dit: bewuster werken en beter nadenken over welke gevolgen ons handelen kan hebben voor mens en natuur. Maken we het concreter, dan komen we bijvoorbeeld bij deze vragen: rijden we met twee of drie bussen naar een karwei, scheiden we het afval goed, kunnen we het verwijderde materiaal hergebruiken? Daarnaast gaat het om onze rol als adviseur: geven we het juiste isolatie-advies en denken we proactief mee over duurzaamheidsmogelijkheden zoals zonnepanelen?

Samen met opdrachtgevers – onderhoudsbedrijven, aannemers en woningcorporaties – werken we graag aan de verduurzamingsslag richting label B en nog verder richting nul-op-de-meter.

Knowhow

Binnen ons bedrijf hebben we de knowhow om daken te voorzien van het benodigde isolatiepakket. Dat doen we met veel oog voor kier- en luchtdichting en uitvoering van details om brandoverslag te vertragen of te voorkomen. Daarnaast kunnen we alle dakonderdelen meenemen in de werkzaamheden.

Bij energetische renovaties worden niet alleen traditionele dakpannen gebruikt. Het aanbrengen van geïsoleerde staalelementen met damwand- of felsprofiel wordt steeds meer toegepast in nom-concepten. Wij zijn ervaren in het toepassen van beide vormen van dakbedekking.


Partners

Omdat het isoleren van daken niet meer volstaat en ook andere technische verbeteringen noodzakelijk zijn, zijn we gaan samenwerken met partners. Naast de handenarbeid en bewonerscommunicatie zijn engineering, bouwkundig tekenwerk, check op subsidies en verzorgen van de benodigde vergunningen belangrijk. Samen met onze partners kunnen we binnen een consortium een project van a tot z dragen. Door de slimme samenwerking en het op een innovatieve manier energetisch verbeteren van daken is Hezemans Dakwerken een sterke partij om mee samen te werken.

Nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter (‘vernommen’) is een regelrechte uitdaging. Wij hopen daar steeds meer ons steentje aan bij te kunnen dragen. We zijn hierin dan ook actief bezig om onszelf zichtbaar te maken voor nieuwe opdrachtgevers.