26 woningen voor Alliantie+ Eindhoven

  • Schoorstenen verwijderd
  • Dakelementen aanbrengen Unidek Aero rc 7.0
  • Dakpannen vervangen Wienerberger Koramic Datura
  • Dakvenster aangebracht Velux
  • Dakgoten en beugels vervangen
  • Dakvoet en topgevelzijdes betimmert ( met verjonging )
  • Zonnepanelen aangebracht ( door derde )

Project; 26 woningen i.o.v. Alliantie+ voor WBV Woonservice IJselland

Voor woningbouwvereniging Woonservice Ijselland zijn wij begonnen aan de vervanging van de daken van 26 woningen. De inzet voor deze woningbouwvereniging is om de woningen 'nom-ready' te maken.


Wij isoleren de daken met een isolatie element met rc-waarde van 7.0 Unidek Aero!! Door de nieuwe daklijn passen wij ook de betimmeringen aan, dit aan dakvoet en aan de topgevel zijdes. Tevens worden de goten vernieuwd en iedere woning krijgt een nieuw Velux Dakvenster. Om van het onderhoud aan de schoorstenen af te zijn worden deze verwijderd en zullen er dakdoorvoeren hier voor in de plaats komen.


Als dakbedekking is er gekozen voor de Datura van Koramic Wienerberger, een platte dakpan. Omdat er ruim 15 m2 aan zonnepanelen worden aangebracht per woning vallen deze panelen mooi weg in de platte dakpan.

Het eerste blok zal binnenkort klaar zijn, op naar de volgende 5 blokken..